MENU CLOSE

DEN OMÖJLIGA UPPGIFTEN

Att försöka frigöra sig från den enorma ångesten, mörkret, flera år av familjeproblem som banat väg för tunga stenar som ligger stadigt på ens axlar. Jag trodde många gånger att det var mitt ansvar att försöka rädda familjen. Gud ska veta att jag försökte, flera gånger. Jag gav mitt allt och detta var något som skulle visa sig vara en omöjlig uppgift.

 

Trying to free oneself from the enormous anxiety, the darkness, several years of family problems that paved the way for heavy stones that lie firmly on one’s shoulders. Many times, I thought it was my responsibility to try and resque my family. God knows I tried, several times. I gave my all, but this was something that would prove to be an impossible task.

 

Vapautuakseni tästä syövyttävästä ahdistuksesta, pimeydestä, useiden vuosien perheongelmista, jotka ovat kasanneet raskaita, pysyviä taakkoja kannettavaksi. Luulin usein, että tehtäväni on yrittää pelastaa perhe. Jumala tietää, että olen yrittänyt, useita kertoja. Annoin kaikkeni ja tämä osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi.